Julestjerne cup 2019


Kattfjord Sportsklubb har for 38. gang gleden av å invitere til vår årlige turnering Julestjerna i Tromsøhallen den 16. og 17. november 2019.

Kampavvikling

Julestjerna spilles som en ren futsalturnering med futsalregler. Kampene spilles på det innendørs banedekket i Tromsøhallen
For aldersklassen 6 og 7 år vil det bli 3er fotball. For resterende klasser vil det bli arrangert 5er fotball.

Det legges opp til følgende tentative spilleplan, med forbehold om justeringer avhengig av hvor mange lag som melder seg på i hver klasse. Hvert lag avvikler sine kamper på en og samme dag.

Lørdag 16. november

 • Gutter og jenter 15-16 år

 • Gutter og jenter 13-14 år

 • Gutter 11-12 år

 • Gutter 9-10 år

 • Gutter 8 år

 • Gutter 6-7 år


Søndag 17. november

 • Jenter 11-12 år

 • Jenter 9-10 år

 • Jenter 8 år

 • Jenter 6-7 år

 • Gutter 11-12 år

 • Gutter 9-10 år
Så langt det lar seg gjøre lager vi rene årsklasser. Ett lag kan bestå av maksimalt 12 spillere i 5er fotball og 7 i 3er fotball. . Det kan meldes på flere lag i en klasse fra samme klubb.

I klassene 6 til 12 år, kan en spiller overføres fra det ene laget til det andre mellom kampene. Aldersdispensasjon gitt av Troms Fotballkrets godtas.

Alle lag spiller minimum 5 kamper à 13 minutter.
5’er kamper spilles på 1/3 hall (håndballbane, 20x40 meter). Kampene spilles med 5 spillere på hvert lag, inkludert keeper.
I klassene 6 og 7 år vil det bli spilt på 10x15m bane. Kampene spilles med 3 utespillere.
F.o.m. G13 og J13 vil det være seriespill med sluttspill og finale for å kåre vinneren i hver klasse. Vi legger til rette for at de yngste skal spille tidlig på dagen, og at alle spiller sine kamper ferdig samme dag.

Nærmere informasjon om kampoppsett og regler blir sendt i god tid før turneringen.

Mat, drikke, parkering

Det blir servert kald og varm småmat samt drikke i to utsalg gjennom hele turneringen. Det vil være minst ett utsalg åpent 30 minutter før de første kampene og etter de siste kampene. Vi har kortautomat tilgjengelig i begge utsalg.

Tilreisende med behov for overnatting må organisere dette selv.
Parkering og inngang for publikum. Vi gjør oppmerksom på at den nye svømmehallen utenfor Tromsøhallen skaper kapasitetsutfordringer vedrørende parkering. Det er satt opp betalingssone utenfor Tromsøhallen. Vi kommer med mer informasjon om parkering og alternativ transport i god tid før turneringen.

Påmelding
Gjøres på nettsiden: https://julestjerna.cups.nu/
Vi oppfordrer spesielt jentelag til å melde seg på! På vegne av lag fra Svalbard vil vi oppfordre lag i klassen 13-14 og 15-16 til å delta.
Påmeldingsfrist: søndag 3 november.
Avgift per 3er lag: kr 650.-
Avgift per 5er lag kr 950.-
Maks 135 påmeldte lag

Påmeldingen er bindende. Ved spørsmål om påmelding, ta kontakt på julestjerna@kattfjordsk.no
Premiering

Alle spillere får medalje og diplom. Lagledere får dette utdelt når laget registrerer seg i sekretariatet ved ankomst. Det blir tilrettelagt for lagfoto ved inngangspartiet.
I klassene med sluttspill blir det utdelt pokal for beste lag.

Vi vil også dele ut en Fair-Play pengepremie for Julestjerna. Den tildeles basert på bl.a. følgende kriterier:

- Språkbruk på banen
- Usportsligheter mot dommer og motstander
- Usportsligheter mot egne spillere
- Mobbing
- Foreldre som blander seg inn i kampen
- Lagleder blander seg inn i kamp og krangler med dommer
- Ryddig garderobe, alle tar vare på sine ting og ikke sprer de utover.

Idrettsglede

Vi gleder oss veldig til årets store begivenhet for Kattfjord Sportsklubb - Julestjerna. Vi er stolte av å få lov til å arrangere en fotballturnering som normalt har 110-130 lag påmeldt, og som involverer 50-60 frivillige fra Kattfjord i sving.
Også i år blir Julestjerna spilt som ren futsalturnering. Dette innebærer nye regler for noen, og vi ber om at trenere, foreldre og spillere setter seg inn i disse. Kampene blir dømt av kretsdommere.

Informasjon om turneringen vil også bli lagt ut på www.kattfjordsk.no/julestjerna og https://julestjerna.cups.nu/
Med fotballhilsen

Kattfjord Sportsklubb

Geir Are Winther

Turneringsleder
julestjerna@kattfjordsk.no
www.kattfjordsk.no


Kommentarer